Een toiletunit bestaande uit 3 urinoirs en 1 wasbak. 

Er dient binnen 20 meter een wateraanvoer en binnen 6 meter een waterafvoer aanwezig te zijn.